Maden Kaynakları

Necmi DEMİR

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN
Orta Karadeniz Bölümü’nde bulunan Ordu İli jeolojik konumu ile zengin bir metalojenik kuşak içerisinde yer almaktadır. Metalik cevherleşmelerin yanı sıra endüstriyel hammaddeler açısından da zengin ve çeşitli maden yataklarına sahiptir. Genelde volkanik kayaçların egemen olduğu bölgede metalik madenlerden bakır, kurşun, çinko, altın, gümüş ve manganez asıl zenginleşmeleri temsil eder
Mesudiye-Çavdar Sahasında, ağartma toprağı kalitesinde 80.000 ton mümkün rezerv olan Bentonit (Ben) ve Mermer ise (Topçam Graniti) Topçam taraflarında yörenin en güzel ve sert mermerleri bulunmaktadır. Rezerve yönelik bir çalışma yoktur.